Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zarząd Organizacji Środowiskowej AZS Województwa Lublinie zawiadamia o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Statutowego Zebrania Delegatów OŚ AZS Woj. Lubelskiego w terminie 12 października 2018 r. o godzinie 17:00 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.

Ordynacja wyborcza wynika z przyjętego klucza:

Kluby AZS posiadające:

od 1 do 50 członków – wybierają 1 delegata,
od 50 do 100 członków – wybierają 2 delegatów,
od 100 do 200 członków – wybierają 3 delegatów,
od 200 do 300 członków – wybierają 4 delegatów,
od 300 do 400 członków – wybierają 5 delegatów,
od 400 do 500 członków – wybierają 6 delegatów,
powyżej 500 członków – wybierają 7 delegatów

Zgodnie z powyższym, ordynacja przedstawia się następująco:

KU AZS UMCS Lublin- 7 delegatów
KU AZS Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie- 5 delegatów
KU AZS Politechnika Lubelska- 5 delegatów
KU AZS Uniwersytet Medyczny w Lublinie- 4 delegatów
KU AZS KUL- 4 delegatów
KU AZS WSSP w Lublinie – 2 delegatów
KU WSEI w Lublinie- 1 delegat
KŚ AZS Lublin- 1 delegat
KU AZS PWSZ Zamość- 2 delegatów
KU AZS PWSZ w Chełmie- 2 delegatów
KU AZS PSW w Białej Podlaskiej- 2 delegatów
KU AZS WSNS w Lublinie- 1 delegat
KU AZS AWF w Białej podlaskiej- 4 delegatów

Zmiany statutu OŚ AZS Woj. Lubelskiego są konieczne do dalszego rozwoju Naszej Organizacji.
Pozwolą one na prowadzenie działalności gospodarczej, dzięki której otrzymamy możliwość świadczenia m.in. usług komercyjnych.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać