O NAS

Akademicki Związek Sportowy obecny jest w lubelskim środowisku studenckim od stycznia 1922 r. Utrzymana 95-letnia tradycja stanowi dowód przywiązania kolejnych pokoleń oraz świadczy o nieustannej chęci budowania poczucia wspólnoty wokół własnych Uczelni, miast i barw klubowych.

AZS Lublin jest to jedna z pierwszych jednostek, które powstały zaraz po I Wojnie Światowej. W stosunkowo młodym ośrodku uniwersyteckim głównym celem zarządu klubu AZS powołanego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, było przed wszystkim wychowanie młodzieży w duchu obowiązującego wówczas hasła o wszechstronnym przygotowaniu ich do pracy na rzecz odbudowy młodego państwa oraz uświadomienia o obowiązku obrony kraju.

W kolejnych latach, mimo dramatycznego okresu II Wojny Światowej, społeczeństwo azsiaków nie zapominało o idei, która była przez tyle lat im bliska. Świadkowie historii wspominają o tym, jak wielką wartość przedstawiały dla akademików sportowe artefakty, które były niczym relikwie przechowywane w domach zawodników oczekując na chwilę reaktywacji ich klubu w wolnej Polsce. W klika dni po opuszczeniu miasta przez wojska okupanta odbył się historyczny, pierwszy powojenny mecz z udziałem AZS. Choć wynik miał oczywiście drugorzędne znaczenie, był to wyraźny sygnał dla dawnych działaczy klubu do przywrócenia swojej drużynie świetności. Końcowy sukces organizacyjny skłonił komitet do powołania pierwszego zarządu klubu po okresie zawieszenia funkcjonowania wymuszonego przez II Wojnę Światową. W jego skład weszli: jako prezes ówczesny wiceprezydent miasta Stanisław Krzykała, Bolesław Wróblewski, Czesław Pęczalski, Ryszard Bernat oraz Antoni Wysocki.

Dysponując odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, PKWN ogłosił 23 października 1944 r. decyzję w formie dekretu o powołaniu nowego uniwersytetu – Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Tam też swoją pierwszą powojenną siedzibę miał AZS Lublin. Bardzo szybko lubelski AZS rozrósł się na przestrzeni lat. Lista liczby czynnych zawodników przedstawiała się następująco: 28 w 1944 r., 120 – 1945 r, 236 rok późnej i wreszcie ponad 600 młodych sportowców w 1947 r. Wtedy też lubelscy akademicy byli liczącą się ekipą na arenie odradzającego się kraju z m.in. drużyną szczypiornistów, która była jednym z faworytów planowanych w roku następnym pierwszych powojennych Mistrzostw Polski Szkół Wyższych.

Dziś AZS Lublin zrzesza ponad 3 tys. sportowców, którzy na arenie ogólnopolskiej zdobywają medale – zwłaszcza podczas Akademickich Mistrzostw Polski (dawne Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych). Obecnie rola AZS różni się od tej jaką miał 70 lat temu lecz wartości pozostały te same.

WŁADZE

ZARZĄD:
Prezes Zarządu – prof. dr hab. Zdzisław Targoński
Wiceprezes Zarządu – Elżbieta Deleżuch
Sekretarz – Anna Romanowska

Członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zebranie:
Klaudia Lewicka
Sebastian Kowalski
Wojciech Stańko
Magdalena Zańko
Agata Sałamacha

Członkowie Zarządu – Prezesi klubów AZS:
Magdalena Frelas (Prezes KU AZS UP Lublin)
Sylwia Gawęda (Prezes KU AZS UM Lublin)
Jakub Kańkowski (Prezes KU AZS PL)
Dariusz Gaweł (Prezes KU AZS UMCS Lublin)
Damian Pendel (Prezes KU AZS KUL JP II)
Małgorzata Majerek (Prezes KU AZS WSSP Lublin)
Leszek Bobrzyk (Prezes KU AZS WSEI Lublin)
Mariusz Lichota (Prezes KS AZS AWF Biała Podlaska)
Adam Chodziński (Prezes KU AZS PSW Biała Podlaska)
prof.dr hab. Józef Zając (Prezes KU AZS PWSZ Chełm)
Weronika Dejnak (Prezes KU AZS PWSZ Zamość)
Ewelina Szczepańczyk (Prezes KU AZS KUL Stalowa Wola)

ŚRODOWISKOWA KOMISJA REWIZYJNA:
Marta Soboś
Paweł Siepsiak
Paweł Antoń

ŚRODOWISKOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:
Przewodniczący – Stanisław Stańczyk
Sekretarz – Katarzyna Majdanik
Członek – Piotr Rejmer

Statut OŚ Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać