I. CEL IMPREZY
Igrzyska Studentów Pierwszego Roku są przeprowadzane w celu popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród studentów pierwszych lat studiów. Zawody promują AZS i sport na uczelniach, szczególnie wśród studentów pierwszego roku.
Impreza organizowana jest dla zwycięzców eliminacji środowiskowych (Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław).

II. ORGANIZATOR
Organizatorem Igrzysk Studentów Pierwszego Roku są wybrane Organizacje Środowiskowe Akademickiego Związku Sportowego. W roku 2017 należą do nich Organizacje Środowiskowe AZS z Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Organizatorem VIII Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku 2016 jest Organizacja Środowiskowa AZS Woj. Lubelskiego (ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin, tel. 575 92 41 92, email: organizacja@azs.lublin.pl).

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. VIII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zostanie rozegrany w Lublinie w dniach 24-26.11.2017 r.
w miejskich i uczelnianych obiektach sportowych.
2. Weryfikacja oraz odprawa techniczna odbędą się w dniu 24 listopada.
3. Zakwaterowanie uczestników: …….. Hotele zostaną przydzielone po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń ostatecznych.

IV. PROGRAM IMPREZY
1. Zawody odbędą się w dniach 24-26 listopada według harmonogramu opublikowanego w komunikacie organizacyjnym.
2. VIII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku rozgrywany zostanie w następujących dyscyplinach sportowych:
– koszykówka kobiet i mężczyzn
– piłka siatkowa kobiet i mężczyzn,
– futsal mężczyzn,
– biegi przełajowe kobiet i mężczyzn,
– pływanie kobiet i mężczyzn,
– ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn,
– tenis stołowy kobiet i mężczyzn,
3. Dekoracje zwycięzców w klasyfikacjach indywidualnych odbywać się będą po zakończeniu poszczególnych dyscyplin
w miejscach ich rozgrywania, dekoracje w klasyfikacjach drużynowych oraz Środowisk podczas ceremonii zakończenia Igrzysk.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W VIII Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku mogą uczestniczyć jedynie studenci pierwszego roku studiów, po raz pierwszy przyjęci na studia, wyłonieni w eliminacjach środowiskowych.
2. W grach zespołowych dane Środowisko może zgłosić jeden zespół do każdej z dyscyplin z zastrzeżeniem pkt. V.6 niniejszego regulaminu.
3. W konkurencjach indywidualnych uczelnia może zgłosić liczbę zawodniczek i zawodników określoną w części technicznej regulaminu danej dyscypliny z zastrzeżeniem pkt. V.6 niniejszego regulaminu.
4. Jeżeli osoby/drużyny, które zakwalifikowały się do finałów nie mogą w nich uczestniczyć, prawo startu przechodzi na kolejną osobę/drużynę z danych eliminacji środowiskowych.
5. Dokumenty niezbędne do weryfikacji uczestników VII Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku to:
– zgłoszenie ostateczne wg załączonego wzoru,
– ważna legitymacja AZS,
– dowolny dokument potwierdzający status studenta pierwszego roku (indeks, legitymacja studencka lub certyfikat przynależności akademickiej).
6. Reprezentacja Środowiska na VIII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku w ramach dofinansowania Zarządu Głównego AZS może liczyć maksymalnie 90 osób (maksymalnie 82 zawodników + trenerzy, kierownik reprezentacji Środowiska). Osoby przekraczające wskazane limity liczbowe pokrywają 100 % kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy, wskazanych w komunikacie organizacyjnym.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK I MIEJSCE ZAWODÓW

KOSZYKÓWKA
1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski.
2. Skład drużyny − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca.
3. System rozgrywek:
Eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”; dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,
Losowania do grup eliminacyjnych przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
W przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż sześciu drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”
4. Czas gry. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 × 12 min. a w przypadku remisu, następuje dogrywka 1 × 2 min. Czas gry jest ciągły (bez zatrzymywania zegara). Jeżeli przebieg gry tego wymaga sędzia główny może podjąć decyzję o zatrzymywaniu zegara w ostatniej minucie gry. Przerwa między połowami trwa 3 min. Każdemu zespołowi przysługuje 1 przerwa na żądanie w trakcie całego meczu.
5. Faule. Zawodnik, który popełnił cztery faule, zostanie o tym poinformowany i musi natychmiast opuścić grę. Piąty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkują rzutami osobistymi pokrzywdzonej drużyny.
6. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt.
7. Przy równej liczbie punktów o układzie tabeli decydują kolejno:
większa liczba zdobytych punktów,
wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
większa liczba zdobytych koszy.

PIŁKA SIATKOWA
1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski.
2. Skład drużyny − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca.
3. System rozgrywek:
Eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”; dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,
Losowania do grup eliminacyjnych przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
W przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż sześciu drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.
4. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów, każdy do 15 pkt. z zachowaniem dwupunktowej przewagi. W przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set do 15 pkt. z zachowaniem dwupunktowej przewagi.
5. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt.
6. Przy równej liczbie punktów o układzie tabeli decydują kolejno:
stosunek setów,
stosunek małych punktów,
wynik bezpośredniego spotkania.

FUTSAL MĘŻCZYZN
1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół.
2. Skład drużyny − max. 10 zawodników (w tym zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca.
3. System rozgrywek:
Eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”; dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,
Losowania do grup eliminacyjnych przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
W przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż sześciu drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.
4. Obowiązują przepisy PZPN odnośnie gry w futsal z wyjątkiem czasu gry oraz fauli kumulowanych.
5. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 × 15 min. (czas nie jest zatrzymywany). Przerwa między połowami trwa 5 min. W przypadku remisu w fazie pucharowej następuje seria rzutów karnych (po 3).
6. W meczu bierze udział 4. zawodników w polu oraz bramkarz, zmiany dokonywane są w dowolnej chwili.
7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.
8. Przy równej liczbie punktów o układzie tabeli decydują kolejno:
bilans punktów z bezpośrednich spotkań,
różnica bramek z bezpośrednich spotkań,
większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,
różnica bramek ze wszystkich spotkań,
rzuty karne (3) wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.
9. Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub jednej czerwonej kartki ukarany zawodnik zostaje automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu turnieju.
10. Czwarty i każdy następny faul drużyny skutkuje rzutem karnym przedłużonym z 10 metrów dla przeciwnika.
11. Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach na piszczele.

BIEGI PRZEŁAJOWE
1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 10 zawodniczek i 10 zawodników + jedna osoba towarzysząca.
2. Zawody przeprowadzone zostaną na następujących dystansach:
kobiety − ok. 2000 m
mężczyźni − ok. 3000 m

PŁYWANIE
1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 4 zawodniczki i 4 zawodników do każdego rozgrywanego dystansu oraz jedna sztafeta żeńska i jedna sztafeta męska + jedna osoba towarzysząca.
2. Jedna zawodniczka / jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
3. Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach:
50 m stylem dowolnym,
50 m stylem klasycznym,
50 m stylem grzbietowym,
50 m stylem motylkowym,
4 × 50 m stylem dowolnym.
4. O zajętym miejscu decyduje najlepszy czas.

ERGOMETR WIOŚLARSKI
1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 4 zawodniczki i 4 zawodników w każdej wadze + jedna osoba towarzysząca.
2. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 1000 m w kategoriach:
KA – kobiety,
KL – kobiety (do 61,5 kg),
MA – mężczyźni,
ML – mężczyźni (do 75 kg).
3. Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska.
4. Ważenie zawodników odbędzie się 1 godz. przed rozpoczęciem zawodów.
5. O kolejności zajętych miejsc decyduje czas uzyskany przez zawodnika.
6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników takiego samego czasu o zajętym miejscu decyduje dogrywka na dystansie 500 metrów (za zgodą obu zainteresowanych). Dogrywka dotyczy miejsc medalowych, w pozostałych przypadkach zawodnicy zajmują miejsca ex aequo.
7. W przypadku przerwania biegu przed jego końcem z przyczyn obiektywnych (np. awaria ergometru), zawodnik ma prawo do powtórzenia biegu na dystansie 1000 m.

TENIS STOŁOWY
1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 4 zawodniczki i 4 zawodników + jedna osoba towarzysząca.
2. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym do dwóch przegranych.
3. Losowanie zostanie przeprowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

VII. PUNKTACJA I NAGRODY
1. Podczas VIII Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku prowadzone będą następujące klasyfikacje:
Indywidualna – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach indywidualnych,
Drużynowa – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach zespołowych oraz z punktów zdobytych przez najlepszych zawodników w dyscyplinach indywidualnych przy uwzględnieniu:
– biegi przełajowe K – 4 najlepszych wyników reprezentantek Środowiska,
– biegi przełajowe M – 4 najlepszych wyników reprezentantów Środowiska,
– pływanie K – 3 najlepszych wyników reprezentantek Środowiska na każdym dystansie + wynik sztafety liczony podwójnie,
– pływanie M – 3 najlepszych wyników reprezentantów Środowiska na każdym dystansie + wynik sztafety liczony podwójnie,
– ergometr wioślarski K – 2 najlepszych wyników reprezentantek Środowiska w każdej wadze,
– ergometr wioślarski M – 2 najlepszych wyników reprezentantów Środowiska w każdej wadze,
– tenis stołowy K – 3 najlepszych wyników reprezentantek Środowiska,
– tenis stołowy M – 3 najlepszych wyników reprezentantów Środowiska.
W klasyfikacjach drużynowych dyscyplin/konkurencji indywidualnych stosowana jest zasada punktowania: I miejsce – „n+1” pkt.; II miejsce – „n–1” pkt.; III miejsce – „n–2” pkt.; itd. gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w danej dyscyplinie/konkurencji.
Środowiskowa – klasyfikacja obejmująca starty przedstawicieli danego Środowiska we wszystkich dyscyplinach na podstawie odrębnych klasyfikacji tych dyscyplin przy uwzględnieniu zasady punktowania: I miejsce – „n+1” pkt.; II miejsce – „n–1” pkt.; III miejsce – „n–2” pkt.; itd. gdzie „n” oznacza liczbę Środowisk sklasyfikowanych w danej dyscyplinie. W przypadku braku startu w dyscyplinie zaliczane jest 0 pkt.
W przypadku gdy dwie lub więcej reprezentacji Środowiskowych zdobędzie taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych klasyfikacjach, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia większa liczba drugich miejsc, trzecich, itd.
2. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji otrzymują:
w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej: medale i dyplomy,
w klasyfikacji środowiskowej: puchary i dyplomy,
wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe gadżety.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach nim nie uregulowanych w oparciu o przepisy odpowiednich Związków Sportowych.
2. Sposób zgłoszenia do zawodów zostanie określony w komunikacie organizacyjnym.
3. W Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku uczestniczą reprezentacje uczelni (gry zespołowe) oraz reprezentacje Środowisk AZS (dyscypliny indywidualne) w liczbie określonej w poszczególnych częściach technicznych regulaminu dotyczących danej dyscypliny.
4. Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywa koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) uczestników rozgrywek oraz koszty organizacji zawodów i imprez towarzyszących.
5. Uczestnicy Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywają koszty przyjazdu. Osoby przekraczające wskazane limity liczbowe oraz osoby, które zostały zgłoszone, a nie wystartowały w zawodach pokrywają 100 % kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy.
6. W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu, można składać protesty do Biura Zarządu Głównego AZS w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia protestu do Biura). Ustala się opłatę protestową w wysokości 500 PLN, którą należy uiścić najpóźniej w dniu składania protestu. W przypadku oddalenia protestu ww. kwota zostaje przeksięgowana jako wpłata na cele statutowe OŚ AZS Woj. Lubelskiego.
7. W przypadku stwierdzenia uczestniczenia w Finale Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zawodniczki/zawodnika nieuprawnionego do startu, w dyscyplinie indywidualnej zostanie on zdyskwalifikowany, a w dyscyplinie drużynowej zdyskwalifikowana zostanie cała drużyna.
8. Sprawy sporne podczas zawodów rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Sędziowską. Protesty rozstrzyga Komisja Odwoławcza Rady UKF Zarządu Głównego AZS, a odwołania od jej decyzji rozpatruje Zarząd Główny AZS.
9. Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest zobowiązany do opracowania sprawozdania wraz z wynikami. Komunikat taki zostanie zamieszczony na stronie Igrzysk w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać