POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Miasta Lublin,

Szanowni Państwo,

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego na zlecenie Miasta Lublin została operatorem programu “Pozalekcyjne zajęcia sportowe” w szkołach i placówkach prowadzonych przez  Miasto Lublin. Program w całości sfinansowany jest ze środków Miasta Lublin.

W celu zachowania terminów w zakresie organizacji i realizacji programu, proszę Państwa uprzejmie o dostarczenie do OŚ AZS Woj. Lubelskiego (ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin) niżej wymienionych dokumentów z dostosowaniem  się do zaproponowanych przez nas terminów:

  1. „Wykaz nauczycieli realizujących zadanie” – termin dostarczenia do 15 stycznia 2018 r.
  2. „Oświadczenie zleceniobiorcy/nauczyciela do umowy” – termin dostarczenia do 15 stycznia 2018 r.
  3. „Umowa –zlecenie” termin dostarczenia do 26 stycznia 2018 r.
  4. „Lista zbiorcza uczniów” termin dostarczenia do 26 stycznia 2018 r.

W celu przyspieszenie całego procesu prosimy o wysłanie zeskanowanego dokumentu na adres mailowy sksy@azs.lublin.pl a następnie o dostarczenie oryginału dokumentu do siedziby Organizacji.

nowe-biuro-o-azs

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać