Dnia 28 lutego dzięki gościnności hotelu Victoria odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Organizacji Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego.
Prof. dr hab. Zdzisław Targoński otworzył obrady oraz przywitał zebranych. Po przyjęciu porządku oraz regulaminu obrad oraz wyborze wszystkich komisji Zebrania przyszedł czas na sprawozdanie ustępującego Zarządu. Koleżanka Elżbieta Deleżuch w swoim wystąpieniu mówiła m.in. uzyskaniu osobowości prawnej, realizowanych projektach oraz o imprezach zorganizowanych przez OŚ AZS Woj. Lub. Podczas kadencji 2016/2018 Organizacja współtworzyła takie wydarzenia jak: dwie edycje Balu Sportowca AZS, Piknik AZS, Turniej klas profilowanych, półkolonie dla dzieci, Lubelski Bieg Ekstremalny- Bieg Nieustraszonych, Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Lublin (sztafetowe biegi przełajowe, lekkoatletyka, pływanie), Test Coopera, otwarcie stadionu lekkoatletycznego oraz Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów I Roku. W przemówieniu nie zabrakło również planów oraz celów wyznaczonych na następne lata działalności.
Po wystąpieniu przyszedł czas na udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybór nowych Władz.
Podczas liczenia głosów zabrał głos kol. Dariusz Gaweł- Prezes KU AZS UMCS. Przedstawił szereg pomysłów oraz propozycji zmian na kadencję 2018/20 następnie zdał relację z funkcjonowania siłowni FIT&GIM AZS.
Po krótkiej przerwie kawowej wręczono odznaki AZS oraz ogłoszono wyniki wyborów.

Prezesem Organizacji Środowiskowej na kadencję 2018/20 został prof. dr hab. Zdzisław Targoński.

Członkami Zarządu z wyboru (Prezesi Klubów wchodzą w skład Zarządu z urzędu) zostali:

 • Magdalena Frelas
 • Marcin Kotowoda
 • Paweł Markiewicz
 • Aleksander Sławiński
 • Kinga Stefańska
 • Magdalena Walczak

Walne Zebranie wybrało również Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Paweł Antoń
 • Anna Karykowska
 • Paweł Siepsiak
 • Marta Soboś
 • Barbara Szajkowska

Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali:

 • Błażej Białek
 • Elżbieta Deleżuch
 • Katarzyna Majdanik

W imieniu wszystkich Członków OŚ AZS Woj. Lub. gratulujemy nowym Władzom oraz życzymy sukcesów w kadencji 2018/20.
Natomiast w imieniu Władz dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać