Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z uchwałą Zarządu Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego z dnia 29 września 2019 r. informujemy o zwołanym na dzień 29 lutego 2019 Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.

Zebranie rozpocznie się o godz. 16:30 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Plac Marii Curie – Skłodowskiej 4a.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do władz statutowych do dnia 20 lutego 2020 roku

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego OŚ AZS Woj. Lubelskiego

Obowiązująca ordynacja wyborcza

Statut OŚ AZS Woj. Lub. – propozycja zmian

Porządek Obrad

Reregulamin-obrad

Zgłoszenie kandydata

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać